AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET
   

Dr.Hasan Horto Biyografi

 
 
 

04.ARALIK.2004 TARİHİNDE iSTANBULDA AVUPA PARLEMENTOSU BAŞKANI "Senyor Joseph Borrell"e GETİRDİĞİM ÖNERİLER

 

 

Senyor Joseph Borrell

The President of,

European Parliment.

 

Dear Senyor Borrell:

In behalf of your presidency, I would like to claim a complaint againist the presidencies of İKV and TOBB which they organised the meeting with you,on December 4,2004, here in Istanbul.

     During the entire meeting,I was sitting,in the front seats of the saloon,just front of your desk.I constantly raised my hands and asked permission to speak and ask the question to you.Unfortunately I could not get the permission from the organisers.

      İn behalf of your presidency, I protest this action,as a discrimination.I also criticise and protest the organisers, not publicly and openly condemn, the 04unfortunate,deliberate,planned and insulting action,which occured during the meeting,concerning your visit to Diyarbakır.These kind of primitves actions are not compatible with the Earopean values,which we are eagerly trying to enter.Everyones should know very vell that, every person in every country in the world ,has the wrigth to visit vherever they whiches.

      Please find following two pages of my message, which I prepared to present to you at your conferance in Istanbul. I sincerely hope and believe that,you will do every thing in your pover to solve this important issue of the world which entire humanities faces today.I appreciate very much if you please inform IKV and TOBB, about my complaint and protest.Because they should learn how to be democratic and they should learn how to act equally to everyone,since they were, and they will propably, be eager, to organise these kind important internatinal meetings.İt is also their obligatıon and responsibility to translate my message, both in spanish and english before they present to you. 

     We Young Turks,specificaly for democracy and justice,never accept the less,but always seek te best.

Thanking you in advance

Sincerely yours,                 

Dr.Hasan Horto    

              

 

             

       Ben Dr.Hasan Horto,burada ülkemin sade bir yurtdaşı,ama daha çok dünyada yaşayan 6,5 milyar insandan biri,bir dünyalı olarak konuşuyorum.      

       Sayın Başkan:

       Yalnız kıt'aların değil,Tüm dinlerin,tüm inaçların,tüm kültürlerin buluşup birleştiği,kardeşçe birarada yaşadığı, buradan,Istanbul'dan siz senyor Borrell'n şahsında,Avrupa Birliği ve tüm dünyaya,bir barış mesajı yollamak istiyoruz.Geçen yıl,yine bu vakitler,Bir evvelki Avrupa parlamentosu başkanı sayın Patrick Cox'a,yine bu salonlardan şöyle seslenmiştik.( Dünya bugün,dinlerin ve inançların sınırsız özgürlüğü yanında,inançlardan kaynaklanan şiddetin korkunç ikilemini yaşıyor.).Bu şiddet,zaman zaman,daha doğrusu çoğu zaman terör halini alıyor.11 eylül,2001 de Newyork ve Washington da yaşanan dehşet ile,Orta doğuda hemen her gün süregelip yaşanan acı olaylara inançlardan kaynaklanan şiddet ve terör dememek mümkünmüdür?

     Dünya,bu dehşet,bu şiddet,bu terör ve acı olayların içindeki inaç faktörünü inceleyip,irdelemekte nedense lakayıt ve isteksiz kalıyor.Bu sav ,hem Batı,hemde Doğu dünyası, yani,üç semavi din için de geçerlidir;Doğrudur.İsterseniz bu tatsız konuyu biraz daha açalım,biraz daha somutlaştıralım.Batı dünyasında bu şiddetin adı,haçlı zihniyeti,doğu dünyasında ise cihad dır.Bunlardan biri 900 yıl evvel,diğeri de 1400 yıl evvel tarihte kaldı diyemeyiz.Hep birlikte hatırlıyalım.Amerika Birleşik Devletleri başkanı sayın Bush,11 Eylül,2001 oyaylarından hemen sonraki basın toplantısını yaparken, dünyaya seslenirken,belki de:heyecanlanmaktan olacak,hemen ağzından crusade ( haçlı ) kelimesi kaçıverdi.Bu söz,sonradan geri alınıp düzetildi ise de,psikolojik açıdan bilinçaltında saklı kalan bir zihniyet ve düşüncenin aniden bilinç üstüne sıçramasından başka birşey değildi.Doğu dünyasında ise,hem 11 Eylül,2001 olaylarının,hemde Orta Doğuda ve dünyanın diğer yerlerinde hemen hergün yaşanagelinen intihar saldırılarının cihad amaçlı olduğu zaten gizlenmiyor.Tabii cihad ta da,özendirici olarak,cenette ulaşmak tutkusunun ,can alıcı,çok önemli bir faktör olduğunu unutmamak gerekir.Bu acıklı olaylarda, ne yazık ki:savaşla hiç ilgisi olmayan masum insanlar,hayata daha henüz başlamamış yeni doğmuş bebeler ile çocuklar da ölüyor.

    İnsanoğlu,tarininin her döneminde,zaman,zaman kendi kazdığı çukurlara düşmüş ve gene, kendi ürettiği çözümlerle bu çukurlardan çıkmayı başarmıştır.

      Medeniyetlerin çatışması yerine,medeniyetlerin,kültürlerin uzlaşmasını, barış içinde birarada yaşamasını savunduğumuz bu şehirden, dünyanın,her kültürden, her dinden,her inançtan başta,theoloğ,theologist dediğimiz din bilginlerine,sosyoloğlara,psikoloğlara,ve siyaset bilimcilerine sesleniyoruz.Lütfen bir araya gelin,yeni milenyumun,yirmibirinci yüzyılın, bu en büyük açmazına,bu en büyük çıkmazına çözüm arayın.

     Sayın başkan özellikle sizden de,dünyanın en etkin ve saygın parlamentolarından biri olan Avrupa Parlamentosu başkanı olarak,monitor,katalizatör rol oynamanızı,dünyada her zaman mevcut ,çözüm ve barış potansiyelini harekete geçirmenizi rica eder,bu yönde esirgemiyeceğinizi umduğumuz değerli çaba ve çalışmalarınız için şimdiden size teşekkür ederiz.

 Dr.Hasan Horto  

 

 

 
  Bu bölüm ile ilgili görüş, eleştiri veya ilave edecekleriniz varsa
lütfen " nfo@demokrasidedevrim.com " adresine iletirseniz memnun olacağım.

 

 

SAYFA BAŞI

  AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET