AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET
   

Dr.Hasan Horto Biyografi

 
 
 

BILL CLINTON İLE DİNSEL ANLAYIŞ VE DİYALOG

Dinsel anlayış ve hoşgörü konusunda da,ne yazık,insanoğulları tam bir anlayışsızlık ve ayrılık içinde çırpınıyor.kıvranıyor.

NewYork'ta,Washington'da,Istanbul'da,Madrit'te,Kâbil'de,Londra'da ve dünyanın başka yerlerinde,intihar saldırıları ile,canlı bombalar patlıyor,sivil,asker,genç,ihtiyar,çoluk,çocuk masum insanlar ölüyor.

        NewYork toplantısında,Clinton'un yanında oturan güzel Ürdün Kraliçesi REİNA ve diğer bazı saygın konuşmacılar,bu en tehlikeli sorunu çözmek için,yoksul ülkelerdeki fakir halkın,geçim düzeylerini yükseltmek,onları umutsuzluktan kurtarmak gerektiğini vurguladılar.İslâm din bilgini olarak toplantılara katılan İmam Rauf ise,dinlerin,insan davranışları üzerinde çok etkili olduğunu dile getirdi.Özellikle İslâm ülkelerinde,İslâm dini ve Kur'an hükümlerinin ,toplumların hemen her davranışına hakim olduğunu söyledi.Dinsel kaynaklı terörü,extremism denilen kökten dinciliği önlemek için,dinlerdeki negatif enerji yanındaki,pozitif,olumlu potansiyeli ortaya çıkarmak gerektiğini vurguladı.

         Konuşmacılardan hiçbiri,dinlerde,inançlarda ve geleneklerde mevcut olabilecek,yanlışlar ve yanlış öğretilerden bahsetmek cesaretini gösteremedi.

         Ülkemiz düşünür ve yazarlarından Ataol Behramoğlu,bir yazısında diyor ki:İnsan olmanın onuru, din,inanç ve geleneklerini,gelişen zaman içerisinde,sorgulaya,sorgulaya,yargılaya,yargılaya uygarlaştırmayı,güzelleştirmeyi gerektirir.Dünyada mevcut bütün din,inaç ve gelenekler için geçerli olan bu gerçekçi sözler,biz,İslâmlar için,daha da çok önemli,daha da çok geçerlidir.

         Eğer,inanç ve geleneklerimizi,gelişen zaman içerisinde,sorgulayamaz,yargılayamaz,uygarlaştırıp,güzelleştiremezsek, şarkılarımızda olduğu gibi,açmam,açamam,söyleyemem,yapmam,yapamam dersek kardeşim,inançlar,Anadolu da,Bediül zaman Saidi Nürsî, Irak'ta Saddam,Libyada Kaddafi,İran'da,Acem'de, Molla olarak ortaya çıkar,ve şamar oğlanları gibi,boyuna tokat yeyip dururlar.

        Bizde,yukarıda konu ettiğimiz ( Yirmibirinci Yüzyılın En Büyük Açmazı ) başlıklı yazımızda,iki en büyük Semavî dinin,acılara,felâketlere sebep olmuş olan, haalâ da, gözyaşları ve acılar yaratan iki büyük yanlış öğretisine işaret ediyoruz.

        Bizim naçiz kanaatimize göre, insanoğlu,bugün yeryüzünde yaşayan bütün dinlerde mevcut,inanç,cihad ve cennet kavramları, ve aralarındaki ilişkileri silkeleye,silkeleye,irdeleye,irdeleye incelemek zorundadır.Bunlar,derinlemesine incelenmeden,özellikle,inanç,cihad ve cennet arasındaki ilişkiler kesilmeden,uygarlıkla, dinler arasında yaşanan,yüzbinlerce masum insanın hayatına malolan korkunç dinsel şiddet ve teröre de, çözüm bulmak mümkün olmayacaktır,ne yazık!!

       Böylesine güzel bir misyonu üstlenen,sayın Bill Clinton'a,ileriki yıllardaki toplantılarda,bilim adamlarını ve özellikle din bilginlerini,din ve inançlarda mevcut olabilecek yanşışlarave yanlış öğretilere değinebilmek ve onları düzeltmek için cesaretlendirmesi görevi düşer ve yakışır diye düşünüyoruz.

        Dinsel çatışma,dinsel savaş ile cennet arasındaki ilişkiyi kesmeden,bu manasız ve amansız çatışmaları önlemek mümkün görülmüyor.Unutmayalım,her dinin inanırları arasında,bu dünyadaki nimetlerden umudunu kesip,gözünü,öteki dünyaya,ahirete,cennete diken milyonlarca insan var dünyada.

       Her zaman,herşeyin en iyisini,en güzelini yapmağa çalışan,etkili ve bilgili BİLL CLİNTON'un,içine girdiğimiz,yeni milenyumda,yirmibirinci yüzyılda,yeni misyonu,manasızlıkların,amansızlıkların üzerine korkusuzca gidebilmek için,bilim adamlarını,din bilginlerini ve tüm insanları cesaretlendirmek olmalıdır.

 

Dr.Hasan HORTO
 

 
 

SAYFA BAŞI

  AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET