AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET
   

Dr.Hasan Horto Biyografi

 
 
 

BILL CLINTON İLE RÜŞVET VE SOYGUNLAR

Dünyayı kasıp kavuran bir başka sivil afette,özellikle,geri kalmış ülkeleri soyup soğana çeviren,şeffaf,berrak ve açık olmamak için ,her türlü melâneti gösteren,kötü yönetimler,kapalı yönetimlerdir.Bu bezirgân yönetimlerden doğan, CORRAPTİON, rüşvet ve soygunlar,ülke halklarını yoksul bırakmakta canından bezdirmektedir.

      Cemiyeti Akvamdan beri,altmışıncı kuruluş yıldönümünü kutlayan Birleşmiş Milletler ise,ne yazık:insanlığı ciddi olarak tehdit eden,bu üç büyük felâkete çözüm üretmekten uzak bulunmaktadır.NewYork'ta altmışıncı kuruluş yıldönümünü kutlarken bile,TERÖR'e ortak bir tanım,ortak bir tarif dahi getirememiştir.

      Biz,demokrasidedevrim.com internet sitemizde,4 yıldanberi,Birleşmiş Milletler ve NATO'yu,kendilerini soğuk savaş sonrasına göre ayarlıyamadığı,yapılarını savaş sonrası oluşan yeni şartlara göre yeniliyemedikleri için eleştiriyoruz.Buda eleştirilerimizin ne kadar haklı,nekadar doğru olduğunu açıkça gösteriyor.

      İşte Bill Clinton,dünyanın bu karanlık döneminde,tekrar ortaya çıkıyor.Bu çetin ve karmaşık  sorunlara çözüm arıyor.

      Umarız,Birleşmiş Milletlerin yapamadığını tek başına yapacak ve başaracaktır.

      Altıncı yüzyılda,Mekke'li ozan Emrül Kays şöyle yazmıştı.Cinsellik insandan / İnsan sanattan / Sanat ta tarihten soyutlanamaz. 17inci yüzyılda,Anadolu yaylasında Karacaoğlan Imrul Kays'a uyar. Sevgilisi Elif ile aşk yapar, şöyle der: İncecikten bir kar yağar / Tozar Elif / Elif diye / Karacaoğlan düğmelerin / Çözer Elif / Elif diye / .

      Şair ve yazar Attilâ İlhan gençliğinde aşka dair şarkılar şiirini yazmıştı. Benimde aşka dair şiirler okumak, aşka dair şarkılar söylemek geçiyor içimden. Bütün dünyada zevkle söylenen hazla dinlenen ünlü LA PALOMA şarkısı 1813 yılında Hawai’nin Honolulu kentinde bir aşk-halk türküsü olarak doğmuştu.Ve aynen şöyle diyordu. Kalbimdeki aşkla açık denizlerden geldim sana.

      20 inci yüzyılda,Bursa hapishanesinden bir ozan da,aşkı savunur.Tahir olmakta ayıp değil / Zühre olmak ta / Aşk yolunda ölmekte.

      Son günlerde Nazım Hikmet ve Nazım Hikmet Oratoryo'sı tartışılmaya başlandı. Nazım Hikmet gibi evrensel bir şairi siz nasıl bir ülkeye hapsedebilirsiniz ? Nazım Hikmet ve oratoryası hem Almanya da gider. Hem Rusya da .Hem de Papua Yeni Ginede. Marsta da,Jupiterde de. Tubitak’ın Darwin’e bakışı ile, Kültür bakanlığının Nazım Hikmet ve oratoryasına bakışı tıpa tıp ta birbirine benziyor. Biz bilimciler tabii ki: Darwin den yanayız. Öyle bir devri-devran, öyle bir devri dünya ki: Bilime sansür. Sanata sansür. Kültüre sansür.

       Ben,bir hekim olarak derim ki: Hayat çakralarını ( çarklarını ) parlatan aşk,başarıyı arttırır,başarı üstüne başarı sağlar)

       Bill Clinton'da,aşkı politikaya kattı.Ben bir hekim olarak derim ve umarım ki:Daha uzun yıllar hormonları devamlı çalışacak ve dünyanın karmaşık sorunlarına güzel çözümler getirecektir.

       Bill Clinton'un toplantılarına,ne yazıkki: katılamadım.İleri sürülen fikirleri,konuşmaları CNN televizyonundan izledim.

        20 Eylül,2005 günü de,Bill Clinton'a bir mektup yazarak,kendisi ile ilgili,daha evvel yazdığım bir yazı ile,iki büyük Semavî Dindeki yanlış öğretilere işaret eden ( Yirmibirinci Yüzyılın En Büyük Açmazı ) başlıklı yazımı ekledim.Mektup zarfının üzerine de, ( These personell writings are a small contrıbution to Clinton's initiatives for better globalisatıon ) = ( Bu küçük yazılar,Clinton'un ,daha iyi küreselleşme girişimlerine küçük bir katkıdır ).Diye yazdım.

 Mektubu buraya yazıyorum. 

 

Dear Mr. Clinton

Former President Of The United States

 

      I would like to congratulate you for your initiatives for better globalisation with the improvement and to be beauity of the world.

      Please find following article concerning your higher qualities,by the tittle of ( Bill Clinton's differennces and eucologies to Bill Clinton ),which was completed 2 years ago ,in our web site ( www.demokrasidedevrim.com ) = (The Revulution in Demokrasi ).

      I watched the CNN television,the discuttions on th spesific issue of relidgious  understandings and relidgious  extremisme by the distinguished peoples from all over the world.

      I noticed that,no one has mentioned relidgious mistakes and relidgious miss teachings which in my opinion,are crucial motivation in this very important abd very dangerous subject.

      Please also find another following article from our web site which was written just after September,2001.This article clearly indicates two biggest relidgious mistakes and relidgious miss teachings.

      I,as a grand father,and my grand sons 9 years old Kerem Arpacıoğlu,7 years old Hasan Ali Sinangil startet to write a book in our web site ( www.demokrasidedevrim.com ) by the tittle ( Dedeler Ve Torunlar ) = ( Grand Fathers And Grand Sons ).

      İn this book ,we have confidently stated that ( Savaşın tek onurlu yanı savaşa karşı savaşmaktır. ) = ( Only honorable part of the war,is the war,againist the war. ) = ( Seulement honoré partie de guerre est guerre contre la guerre. )

 All of our efforts and writings are in good accordance,with your good whished missions to create a better world.

      We woud like very much to joint our efforts to your peacefull initiatives to prepare and create a better future for the mankind.

       I appologies that we are sending the articles in our native country language Turkish.We thougthed a good interpreter could properly and effectively translate theses articles better than us.

        I would like anxiously to hear your wievs spesificaly on the latesr article.

         Very truly yours,

For www.demokrasidedevrim.com

Dr. Hasan Horto

 

 

 

 

Saygıdeğer Clinton:

Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı

        Daha iyi ve daha güzel bir küreselleşme girişimleriniz için sizi kutlamak isterim.

         2 yıl önce www.demokrasidedevrim.com adlı internet sitemizde yayınladığımız,sizin üstün niteliklerinizi içeren ( Bill Clinton farkı ve Bill Clinton'a övgüler ) Başlıklıyazımızı ilişikte gönderiyorum.

         Dinsel anlayış ve dinsel aşırılıklar konusunda,dünyanın dört bir yanından gelen seçkin ve değerli konuşmacıları CNN televizyonundan izledim.

         Benim fikrime göre, konuşmacılardan hiçbiri,bu tehlikeli konuda,en can alıcı etken olan dinsel yanlış ve dinsel yanlış öğretilere hiç değinmedi.

          Bizim,www.demokrasidedevrim.com adlı internet sitemizde,11 Eylül,2001 den hemen sonra yazılan,iki büyük dinsel yanlışa ve iki büyük dinsel yanlış öğretiye parmak basan yazımızı da ilişikte gönderiyorum.

          Ben,bir dede olarak ve torunlarım 9 yaşındaki Kerem Arpacıoğlu ve 7 yaşındaki Hasan Ali Sinangil ile www.demokrasidedevrim.com internet sitemizde, ( Dedeler ve Torunlar ) = ( Grand Dads And Grand Sons ) adlı kitabımızı yazmağa başladık.Bu kitabımızda biz,güvenerek diyoruz ki: ( Savaşın tek onurlu yanı savaşa karşı savaşmaktır ) = ( only honorable part of the war,is againist the war ) = ( Seulement honoré partie de guerre est guerre contre la guerre ).

         Bizim bütün gayret,çalışma ve yazılarımız,sizin,daha iyi bir dünya yaratmak için başlattığınız iyi niyetli misyonunuzla tam bir uyum içindedir.

         Biz,bütün gayret ve çalışmalarımızı,insanlığa daha iyi bir gelecek hazırlayıp yaratmak için,sizin barışçıl girişimlerinize katmak isteriz.

         Yazılarımı,kendi ana dilim Türkçe olarak gönderdiğim için özür dilerim.İyi bir çevirmen bunları benden daha iyi ,daha doğru,daha etkili tercüme eder diye düşündüm.

         Özellikle, ( Yirmibirinci Yüzyılın En Büyük Açmazı ) yazım hakkında,sizin de görüşlerinizi almak isterim.

 En derin hürmetlerimle,

 www.demokrasidedevrim.com adına,

Dr.Hasan Horto

20 Eylül,2005

 

 

Dr.Hasan HORTO
 

 
 

SAYFA BAŞI

  AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET