AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET
   

Dr.Hasan Horto Biyografi

 
 
 

İSLAMA  HİLAFET VE LİDER ARAYAN BATI    

 Ayni şekilde dinlerde’de  lider devletler vardır. Batı hıristiyanlığının lider devleti gene Amerika; Ortodoks hıristiyanlığı denen doğu hıristiyanlığının lideri ise Rusya’dır. Gerek Amerika gerek Avrupa’daki hıristiyanların bağlı olduğu; Kaideler koyan; Tabir caizse fetvalar veren kiliseler vardır. İşte Katolik kilisesi, işte Ortadoks kilisesi, işte Protestan Lutheran kilisesi, işte Anglikan kilisesi, işte Mormon kilisesi ve United (Birleşik kilise). Bu kiliselerin başında bulunan din adamları kiliseye bağlı olan cemaat’a hakim olup, sözlerini geçirmekte, dinletmektedirler. İslam da mevcut HİLAFET mührü ve halifelik; Sultan Selim’in Mısır seferi ile Osmanlı’ya geçmişti. Aynı zamanda Dünya müslümanlarının dini lideri olan Osmanlı Padişahları hilafet görevini 400 yıl sürdürdüler. Mustafa kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurarken hilafeti mahzurlu görüp kaldrırmış; Türkiye Cumhuriyetini dinden ayrılmış, arındırılmış anlamına gelen “LAİK” temele oturtulmuştur.  İslam aleminin taraf olduğu çatışmalar ve İslam dünyasında dozu giderek artan, adeta çığırından çıkan intihar saldırıları tüm dünyanın özellikle batının gözünü karkutuyor. Bu yüzden Batı İslam’a sözünü geçirecek bir lider ülke; Ve’de sözünü dinletecek dinsel bir makam arıyor 400 yıl Osmanlı’nın yürüttüğü bu görev bugün boşlukta duruyor. Batılı sömürgeci devletler tarih içinde Osmanlı’nın zayflamış dönemlerinde uyum ve itaatı sağlamak için aynı zamanda tüm dünya müslümanlarının halifesi olan Osmanlı padişahlarından, kendilerine yarayacak fetvaları’da almayı beceriyorlardı. Hatta, hatta ölüm fetvalarından biri’de vatanı kurtarmak için Anadolu’ya geçen Mustafa Kemal için çıkartılmıştır. Mustafa Kemal; Tarih içinde daima yeniliklere karşı olmuş; Gericiliği ve ilkelliği savunmuşolan din ulema sınıfının ülkeye yaptığı zararları herkesten iyi biliyor, herkesten iyi değerlendiriyordu. Bu yüzen halife olması için yapılan devamlı tekliflerin, devamlı ısrarların hiçbirisine itibar etmeyerek Cumhuriyetle birlikte dini, devlet hayatından ayırmış; Hilafeti’de kaldırmıştır. İslam aleminde hergün artan ve çok sayıda insanın hayatına malolan intihar saldırıları karşısında şaşıran batılı devletler islamlara söz geçirebilecek lider bir islam ülkesi arayışına girdiler. Ne var’ki: İslam ülkeleri kendi devletinden başka bir lider ülkeyi kabul edecek gibi görünmüyorlar. Öyle anlaşılıyor’ki: Batılı devletler eski Osman-lı’nın uzlaşmacı “Halife-padişahları”nın özlemini çekiyor; Kitabımızın gelecek bölümünde Türkiye ile ilgili yaklaşımlar ele alınacaktır

Dr.Hasan HORTO

 

 
  Bu bölüm ile ilgili görüş, eleştiri veya ilave edecekleriniz varsa
lütfen " info@demokrasidedevrim.com " adresine iletirseniz memnun olacağım.

 

 

 

 
  AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET