AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET
   

Dr.Hasan Horto Biyografi

 
 
 

DÜNYA KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ PROJEMİZİ

yalın ve açık, veri ve gerekçelerle pekiştirmek

 

İnsanoğlunun yaratıcı gücü,doğa ile iç,içe;doğa ile başbaşa olduğu zaman doruk noktasına ulaşır.Uygarlıkları yaratan insan beyni, insan aklı,doğa güçleri ile SYNERGİSM'e girince,yani kaynaşıp bütünleşince,daha büyür, daha güçlenir ve daha yaratıcı olur.

Yeni buluşlar,dinler,bilim ve sanatta, insan beyninin,doğa ile güçlenen gücünden doğar.

Hazreti İsa İncil'i,şehirde,evinde,rahat döşeğinde değil,doğa ile içiçe olduğu zaman,keçiler ve oğlaklar arasında,tabir caiz ise ahırda yazdı.Bunun içindir ki:Hazreti İsa'nın heykellerinde,hazreti İsa'nın ikonlarında,hazreti İsa'nın yanında, hep keçiler,oğlaklar bulunur.

Hazreti Muhammed'e de vahiy,Mekke de,Medine de değil,şehir dışındaki Mekke dağında mağarada geldi.

Ressamlar,en güzel tablolarını, hep,doğaya bakarak yaparlar.,

HOMEROS’tan beri ozanlar, en güçlü dizelerini, doğa ile bütünleşerek dizerler.

 

       Ar-Tur da, karşı komşumuz,1918 doğumlu Bürüksel emekli büyükelçimiz Metin Kızılkaya mayosu ve havlusu ile denizden çıkarken şöyle diyordu: Yürüyüşümü yaptım.Denize girdim.Kahvaltımı da yaptım.Gençlik işte.

       Ertesi gün, kendisinden 10 yaş küçük Sefire Enise Kızılkaya da,evlerinin önünden geçerken şöyle diyordu.( Buyurun bir kahve ,bir çay ikram edelim.Yürüyüşten dönüyorum.Terliyim.Deyince de,Duş'da yapabilirsiniz.Ücret almıyoruz dedi. )

        Böyle güzel egzersizler, böyle güzel sporlar, böyle ince espiriler Ar-Tur da yapılırdı işte.

İşte dostlar,yeni milenyum da,yirmibirinci yüzyılda ARTUR,güzelim doğası ile bilim ve sanat için böylesine uygun bir ortam,böylesine verimli bir yerdir.

Gelin dostlar bunun bilincine varalım.Bu güzel doğa şehrini bilimin,sanatın ve uygarlığın hizmetine sunalım.

 

Dr. Hasan Horto

11.Ağustos.2004

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KUZEY-EGE bölgemizin turistik gelismesinde dev bir merhale,önemli bir nüve.


AR-TUR-KONGRE-TURIZM VADI PROJEMIZ:

 

 

      İzmir’den Çanakkale’ye kadar uzanan dantel sahilli Kuzey-Ege bölgemiz,Turistik gelişimde çok ama,çok öksüz kalmıştır.

 

      Değerli AR-TUR Ortaklarımız  :

      Hep bildiğiniz gibi, her fırsatta bu kürsülerden KONGRE-KÜLTÜR-TURİZM önerimizi dile getirmekteyiz.  Bu önerimizi destekleyen hemen her ortağımızın imzasını taşıyan sayfalar dolusu önerilerimiz, şirketimiz arşivlerinde saklanmaktadır. Bu bakımdan yeni imzalar getirmeyi zaman ve enerji israfı olarak görmekteyiz.

       Ar-Tur Turizm Endüstrisi Anonim Şirketi sitesinde, yani Ar-Kentte 2500 dönüm arazi vardır. Konutlarımızın ve bahçelerimizin işgal ettiği alan ise, sadece 250 dönümdür. Yani Ar-Tur’da, yollar da dahil,  birbirinden güzel manzaraları içeren 2250 dönüm boş alan vardır. Bu alanlar, Ar-Tur’un güzel imarına uygun olarak her zaman değerlendirilebilir.

      AR-Tur da halen 1770 konut mevcuttur. Bu konutların büyük çoğunluğu yenilenmiş olup modern standartlara haizdir. Her konut, üç kongre üyesini ağırlayabileceğine göre, Ar-Tur da 5000 yatak kapasitesi vardır. Öğünerek söyleyebiliriz ki: Bu kadar büyük bir yatak kapasitesi dünyanın hiçbir otelinde yoktur.

      Biz, bu devasa turizm potansiyalini KONGRE-KÜLTÜR TURİZM sektöründe değerlendirmek istiyoruz.

       Yaptığımız kamu oyu araştırmalarına göre, AR -TUR’ un 1500 den fazla ortağı kullanmadıkları zamanlarda,ki: bu, senede 10 ay demektir.Konutlarını KONGRE-KÜLTÜR TURİZMİNE kiralamaya arzulu ve heveslidirler.    

       Hepimizin malûmudur ki: İzmir’den Çanakkale’ye kadar, ince işlenmiş-dantel sahilleri içeren,  Kuzey Ege bölgemiz, turizm yatırımları ve turistik gelişimde çok, ama çok öksüz kalmıştır.

       AR-TUR, Burhaniye Ayvalık KONGRE-KÜLTÜR projesi gerçekleştirildiğinde Kuzey-Ege bölgemizin turistik gelişmesinde, çok önemli bir başlangıç, çok önemli bir merhale olacak ve nüve teşkil edecektir.         

     Ne biz, AR-TUR ortaklarının, ne bölge yöneticilerinin, ne ülke yöneticilerinin, nede hiçbir yurtdaşımızın bu kadar büyük bir TURİZM POTANSİYALİNİ senede sadece 2 ay kullanıp,10 ay boş tutmak lüksü yoktur.  Çünkü : Ülkemiz bu kadar zengin değildir.

      Ülkemizin gelişmesi ve geleceği için elimizdeki imkânları,elimizdeki fırsatları,elimizdeki potansiyali en akılcı, en rasyonel ,en ekonomik ve en verimli kullanmak zorundayız.

     Çalışmalarımıza katılan Gümüşhane eski milletvekili Halis Tokdemir ile birlikte,2006 yılı Temmuz ayında Ar-Tur da komşumuz o dönemin sanayi ve ticaret bakanı Ali Coşkun’u Ar-Tur’daki evinde ziyaret ettik.

     KONGRE-KÜLTÜR projemizi kendisine anlattık. Çok beğendiğini ve destekleyeceğini söyledi.O yıl,Kültür ve Turizm Bakanlığı,ülkemizdeki bütün yazlıkların kullanılmadığı aylarda turizme açılmasını zorunlu kılan bir GENELGE yayınlamış.Ankara’ya döndüğünde KONGRE-KÜLTÜR projemizi Kültür ve Turizm bakanı ile görüşeceğini,ve gerçekleşmesi için yardım isteyeceğini söyledi.

     Ülkemizi ziyaret eden Avrupa’ lı turistler, yazlıklarımızın çokluğunu ve şıklığını görünce soruyorlar mış.Siz bu yazlıkları senede sadece iki ay kullanıp, on ay boş mu tutuyorsunuz ? Evet cevabını alınca da diyorlarmış ki :Siz, ya çok zenginsiniz. Ya, da çok aptal.

     Alaman’dan,Fransız’dan,Yunan’dan zengin olmadığımıza göre,bize,kala,kala ikinci şık kalıyor.

 

      Sayın Başkanlarımız, Değerli AR-TUR Ortaklarımız :

      AR-TUR ‘a sadece Ar-Tur gözü ile bakmak çok, ama çok büyük yanlış olur. Kurucularınca, AR-TUR,sadece Ar-Tur’lular için değil,tüm bölge,tüm ülke için,örnek olmak amacı ile kuruldu. Bu amaçta en ONURLU HEDEF bölgenin ve ülkenin turistik kalkınmasıdır.

      Hiç kimsenin, bu ONURLU HEDEFİ göz ardı etmek hakkı yoktur.

 

      İnternetteki Google ve Wikipedia sitelerinden yaptığımız araştırmalara göre normal bir turist bir ülkeye ortalama 700 dolar kâr ve döviz bırakırken, kongre turisti 2000 dolar bırakmaktadır.

     Yine bu kaynaklardan edindiğimiz izlenime göre, Ar-Tur’da yap- işlet-devret modeli ile  KONGRE - KÜLTÜR turizmini organize edecek şirket, tamamen gönül rızası ile ortaklarımızla yapacağı sözleşme hükümleri gereği, ortaklarımıza, konutlarını kullanmadıkları zamanlar için, yani, altı ay için, sekiz ay için, on ay için  en az yirmi bin dolar-yirmi beş bin dolar kira ödeyebilecektir. 

    Ar-Tur Turizm Endüstrisi Anonim şirketi sitesi, yani AR-KENT, kuruluş, işleyiş ve gelecek yönünden, sadece, yemek içmek, rahat etmek, temiz hava almakla sınırlandırılamayacak kadar modern ve çağcıl bir kenttir. İnsan için önemli bu dört ihtiyaç her yerde, örneğin civarımızda mevcut yüzü aşkın sitede de giderilebilir. Ama AR-TUR ve KUZEY EGE BÖLGEMİZ geleceği açısından gelişmek zorundadır. 

     Biz, KONGRE-KÜLTÜR PROJESİNE imza atanlar,  AR-TUR’ un ve KUZEY EGE bölgemizin gelişmesi için yaşamsal ve önemli bir yol açıyoruz. 

     İsteyen herkese, bu yolda bilgiler sunmağa hazırız.

     O günlerden bu güne yaptığımız temasları kısaca bilgilerinize sunmak isteriz. 

     Elimde gördüğünüz şu belge, Kuşadası’nda gerçekleştirilmeğe çalışılan KONGRE-TURİZM vadisi hakkında Kuşadası belediye başkanı Sayın Fuat Akdoğan’ın verdiği çok faydalı bilgileri içermektedir. Arşive vereceğimiz bu bilgileri edinmek isteyecek sayın ortaklarımıza birer fotokopi vermeğe hazırız.    

     Bu önemli konuyu Ayvalık Belediye Başkanı Sayın Hasan Bülent Türközü, Ayvalık Ticaret Odası başkanı Sayın Rahmi Gençer, Ayvalıklı hemşerilerim ve Burhaniye Ticaret Odası başkanı Sayın Rıza Pabuççuoğlu ile uzun uzun görüştüm. Hepsi de önerimizi, olumlu, heyecan verici bulduklarını ve destekleyecekleriniöylediler.

    Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Sayın Rahmi Gençer ve ayvalıklı hemşehrilerimiz, Körfez turizminin canlandırılması için, Edremit-Bostancı hava alanının büyütülüp, geliştirilmesi ve uluslararası iniş-kalkışlara uygun hale getirilmesi için kampanya başlatmış olup, gerekli yerlere başvuruda bulunmuşlardır. 

     Edremit-Bostancı havaalanı müdürü sayın Ahmet Şalk’ın verdiği bilgilere göre, genişletilme konusunda gerekli istimlâkler tamamlanmış olup iş ihale aşamasına gelmiştir. Yakında ihale de yapılıp inşaata başlanacaktır.

     Ar-Tur-Burhaniye-Ayvalık KONGRE-KÜLTÜR turizm projesi de başlatıldığında, bu iki devasa proje birbirlerini kuvvetlendirecekler. Ve birbirlerine ivme katacaklardır. 

      Hiç aklımızdan çıkarmayalım ki: Bu iki devasa proje, yalnız Ar-Tur, Karaağaç, Burhaniye, Ayvalık’a değil, tüm bölgeye, tüm ülkeye çok büyük katkılar çok büyük kazançlar sağlayacaktır. 

      Sevinerek gördüm ki: Körfez Ticaret odalarımız kasaba taciri olmaktan kurtulup, ülke ve dünya tüccarı olmak yolunda hızla ilerliyorlar.

     Yine sevinerek söyleyebilirim ki: KONGRE-KÜLTÜR TURİZMİ Belediye başkanlarımızın ve Ticaret Odalarımızın da gündemine düşmüş vaziyettedir. 

      Biz, yürekten inanıyoruz ki: Yap-İşlet-Devret modeli ile AR-TUR ’a Migros, Tilki Koyu Tesisleri, Spor kompleksi ve daha birçok faydalı eseri kazandıran Şimdiki yönetim kurulumuz ve Sait Ocaktan başkan, yine YAP-İŞLET-DEVRET modeli ile AR-TUR’ a,  bölgeye ve tüm ülkeye KONGRE-KÜLTÜR PROJESİNİ de kazandıracaktır. 

      Umarız Karaağaç Belediye başkanımız Sayın Şenol Halkalı da aramızdadır. Ve şimdi bizleri dinlemektedir.

       Biz, AR-TUR da mevcut bu devasa KONGRE-KÜLTÜR potansiyelini, Sayın başbakanımıza, Kültür ve Turizm bakanımıza ve Ticaret Bakanımıza da bildirdik,   ve gerçekleşmesi için yardımlarını rica ettik. 

     Ayrıca bu devasa KONGRE-KÜLTÜR projemizi Körfez bölgemizde mevcut bütün Belediye

Başkanlarımıza ve Ticaret odası başkanlarımıza da ilettik.Ve,katkı,fikir ve yardımlarını rica ettik.

     Aklın yolu birdir. Derler . Biz, AR-TUR’lu ortaklar aklın yolunu yakalamak için, bir rekabet ortamı açıyoruz. Ülke ve dünya çapında bir yarış başlatıyoruz.

     Aklın yolunu ilk defa kim yakalarsa, o kazanacak.  Onunla birlikte bölge, ülke ve tüm dünya kazanacaktır.

      Hepinizi sevgi ile selâmlıyor, saygılar sunuyoruz.

 

Dr. Hasan Horto ve

imzaları arşivde mahfuz Ar-Tur’lu çalışma arkadaşları :

Gemi yatağı koyu 52/1,Burhaniye

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OLUMSUZLUĞUN OLUMLAŞTIRILMASI

     Sayın Başkan:

      Ben,genel kuruldaki KONGRE KÜLTÜR konuşmamda,caydırıcı cazgırların saldırısına uğradım. Ama,bu ne sizi,nede beni caydırmaz.Aksine hizmet aşkımızı kamçılar.

      Buna Amerikan toplantı kültüründe fillybuster denilir. Yani söyleyecek sözü olmayanların, söylenen faydalı sözleri SABOTE etmesi anlamını taşır.

Umarım bir dahaki toplantıda KONGRE-KÜLTÜR önerimizi gündeme alırsınız.

Şimdiden teşekkürler.  

 

    Çünkü: İnsanlık erdemi orta yoldadır.

     Orta yolda,dövüşerek,sövüşerek değil,ancak konuşarak,tartışarak bulunur. )

        

25.Ağustos.2007

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

     Siyasî Edebiyat türünde CAYDIRICI-CAZGIR deyimini ilk defa biz kullanıyoruz. SİYASÎ-EDEBİYAT- TÜRÜ terimini de, sanırız ilk defa biz ortaya atıyoruz.Hiçbir yerde kullanıldığını duymadık. Görmedik.

     Eğer gözümüzden kaçmışsa cehaletimize bağışlayın.

    Tarihin her döneminde, her toplumda caydırıcı-cazgırlar hep vardırlar.

    Eskiden Osmanlı da caydırıcı-cazgırlar, istemezükçü Yeniçerilerle ( Din elden gidiyor ) Diye sokaklara dökülen softalar ve yobazlardı.

    Cumhuriyete gelindiğinde iş tersine döndü.

    Caydırıcı-cazgırlar artık ( Din elden gidiyor ) Demiyorlar.Tam tersine, ( Din geliyor.Rejim elden gidiyor ) Diyorlar.

    Aslında, ne 600 yıllık Osmanlı da din elden gitti. Nede 85 yıllık Cumhuriyette rejim elden gidecek.

 

29.Ağustos.2007

 

 
Bu bölüm ile ilgili görüş, eleştiri veya ilave edecekleriniz varsa
lütfen " info@demokrasidedevrim.com " adresine iletirseniz memnun olacağım.

 

 

SAYFA BAŞI

 

 
  AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET