AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET
   

Dr.Hasan Horto Biyografi

 
 
 

METEORLAR VE KURUKLUYILDIZLAR

UZAY'DAN GELEN KONUKLAR

     Kuyrukluyıldızlar Güneş'in çevresinde çok büyük yörüngeler çizerek dönen buz ve kaya kütleleridir. Kimi zaman bir kuyrukluyıldız Güneş sisteminin bizim bulunduğumuz bölüme girer. " Halley " kuyrukluyıldızı her 76 yılda bir dünyamızı ziyaret etmektedir. Kuyrukluyıldızların katılaşmış buzdan oluşan çekirdekleri vardır. Bir kuyrukluyıldız Güneş'e yaklaştığı zaman buzlar eriyerek kaynar ve yıldızın arkasında gazdan bir kuyruk oluşur.

METEORLAR

     Kimi zaman bir uzay kayası ya da tozlardan oluşan bir kütle Dünya'nın çevresindeki hava katmanına girerek yanar. Bu durumda gökyüzünde meteor ya da akanyıldız adı verilen parlak bir çizgi oluşur. Havanın açık olduğu geceler böyle olaylara tanık olabilirsiniz.

     Meteorlar gece gökyüzüne bakarken ışıklı bir biçimde gözükürler ve kaybolurlar. Bunlar gezegenler arası uzaydan gelen ve atmosfer içersinden geçerken ışıklı bir görünüm gösteren cisimlerdir. İki çeşidi vardır.

1 - Demir meteorlar

2 - Taşımsı meteorlar

     Demir meteorlardan % 99 dan fazlası demirdir. Yerde bildiğimiz demirin aynısıdır.

İçerisinde yabancı madde yoktur. Kristal yapısı bakımından yerdeki demirden farklıdır.

     Taşımsı meteorlar kum taşı özelliği gösterir. İçersinde yer yer demir taneciklerine rastlanır. Atmosferden geçerken yüzeyleri yanarak siyah bir kabuk teşekkül eder.

  KUYRUKLUYILDIZLAR

     Kuyrukluyıldızlar Güneş'in çevresinde dönen, kirli dev kartoplarına benzerler ve genellikle onları keşfeden insanların adları ile anılırlar. Gezegenlerden çok farklıdırlar. Yörüngeleri çok basık olduğundan zamanlarının büyük bir kısmını Güneş'ten uzakta geçirip çok kısa bir süre için Güneş'e yaklaşırlar. Güneş'e yaklaştıklarında ısınıp eridikleri için gaz ve tozdan oluşan bir kuyruğa sahip olurlar.

     Bazı kuyrukluyıldızların yörüngeleri çok eğimli olduğundan bunlar binlerce yıl boyunca Güneş sisteminin diğer üyelerinden çok aşağı veya çok yukarıda bulunabilirler.

Önemli Bilgi : Çekirdek adı verilen katı iç bölge, donmuş gaz, buz, toz ve kayalardan oluşur.

 Kaynaklar : İnternet'te; fizikokulu - astronomi sayfası" Dünya ve Uzay" adlı kitabımdan

     Türkçe'de yıldız kayması yanlış söylenen bir sözdür. Yıldızlar durup dururken neden kaysınlar ki? Yıldız kayması dedikleri, yer çekimsiz Uzay'da devamlı dolanan meteorların

(göktaşlarının) 80 km'lik dünya atmosferine girip kor (kızarmış taş) haline gelmesidir aslında.

Kerem Arpacıoğlu: 9 Yaşında
                         9 Years old
                         9 Ans

   

Sinangil : 7 Yaşında - 7 Years old -  7 Ans

 

 
  Bu bölüm ile ilgili görüş, eleştiri veya ilave edecekleriniz varsa
lütfen " info@demokrasidedevrim.com " adresine iletirseniz memnun olacağım.

 

 

SAYFA BAŞI

  AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET