AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET
   

Dr.Hasan Horto Biyografi

 
 
 

TANRI KADINI CİMRİ, ERKEĞİ MÜSRİF;

VE TANRI, FARKLI YARATTI KADINI 

 

Bu satırları okuyanlar, sakın ola ki:beni kadınlara karşıyım sanmasınlarBen kadınlarımız, analarımız hakkındaki saygı dolu, duygu ve düşüncelerimi demokrasidedevrim. com adlı sitemin (endüstrinin ilk aleti iğ ) bölümünde yazdım. Lütfen orayı tıklasınlar. Benim burada yazdıklarım, matematik, biyolojik, anatomik ve fizyolojik verilere ve farklara dayanır. Erkeklerle kadınlar arasında değişiklikler yaratan kadınlık hormonları ESTROGEN ile erkeklik hormonları TESTESTERON lar arasındaki tek kimyasal fark, kimya dilinde METİL diye adlandırılan en basit bir kimya köküdür. Yani estrogenlerle testesteronlar, biri diğerlerinin metilasyon karşıtıdır. Erkeklik hormonu ile kadınlık hormonu arasındaki bu basit metil farkı, erkeği kadına göre yüzmilyarlarca daha müsrif kılmıştır. Şöyle ki:Kadın cinsel organlarında bulunan iki over=yumurtalık  ayda, bir ovumü= yumurtayı uterusa=dölyatağına bırakır. Erkekte ise erkeğin cinsel organlarından olan iki testis=erkek yumurtalığı,  her ejakülasyon=boşanma esnasında çıkardığı sperm=meninin her santimetre küpünde normal şartlarda, 100 milyon sperm hücresi vardır. zaten bu sayının altında olan rakamlarda derecesine göre erkekten kaynaklanan kısırlık oluşur. Her ejakülasyon=boşalmada en az 10 - 15 santimetreküp meni çıktığına ve erkeğin gücüne göre bir ayda başarabileceği ejakülasyon=boşalma değişik variyasyonlar göstereceğine göre, Ayda bir olarak kadın yumurtalıklarından gelen tek bir yumurtayı fertlize etmek=döllemek için sarfedilen sperm adedini varın siz hesabedin. Bu herhalde bilgisayarların da ulaşamıyacağı çok sıfırlı rakkamlara dayanır. Bu yüzden olsa zahir, kadınlar, kızlar,  herzaman erkeklere naz yaparlar.  

     Kadın ve erkeğin hormonlarında mevcut bu küçük kimyasal farktan başka kadını kadın , erkeği erkek yapan,  hücrelerindeki tek bir kromozom farkıdır Zürriyet verme ve. doğurganlık açısındanda kadınlarla erkekler arasında azımsanmayacak bir fark vardır. Örneğin kadın overleri=yumurtalıkları kadının yapısına, bünyesine göre değişmek üzere 45 - 60 yaştan sonra ürün vermez olurlar. Oysaki erkeğin testisleri=yumurtaları yine erkeğin bünye ve yapısına göre uzun yıllar ürünlerini vermeğe devam ederler ve spermlerini dökerler. 100 yaşında bile erkeklerin çocukları olduğu ve olabileceği bilinir. Buna mukabil 60 yaşında ve sonrasında kendi yumurtası ile çocuk doğurabilecek kadınlar GUİNESS rekorlar kitabına girerler.  

Bu farkları kadınlar kabullenmek istemezler. Bu yüzden eşitlik iddia ve hareketleri başlatırlar.  

Geçtiğimiz yıllarda Avrupa ülkelerini gezerken tuvalette gördüğüm bir afiş, beni çok etkiledi ve güldürdü. Büyük pano haline getirilen afişte erkeklerin içine idrar ettiği bir pisuvar ve onun önünde ve üstünde,  bu pisuara idrarını eden güxel bir kadın resmi vardı. Resmin altında da İngilizce ve Fransızca olarak WOMEN LİBERATİON=LİBERATİON DE FAMME=Kadın özgürlüğü=Kadın eşitliği yazıyordu.

 

Dr. Hasan HORTO 

5Ekim, 2003, ARTUR, Burhaniye

 

 

  Bu bölüm ile ilgili görüş, eleştiri veya ilave edecekleriniz varsa
lütfen " info@demokrasidedevrim.com " adresine iletirseniz memnun olacağım.

 

 

 

 
  AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET