AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET
   

Dr.Hasan Horto Biyografi

 
 
 

AK SAÇLI DEVRİM *

     Bir çok insan, bu da nereden çıktı deyecektir.Tarım devrimi,Endüstri devrimi,Sosyalist devrim,İşçi devrimi,Köylü devrimi,Kızıl devrim,Beyaz yakalı devrim,Turuncu devrim olurda Ak Saçlı devrim olmaz mı yani?

     Yirminci yüzyılın ikinci yarısına girdiğimizde,1957 yılında, Amerika Birleşik Devletlerinde, beyaz yakalı çalışanların sayısı Mavi yakalı çalışanların sayısını bir geçtiğinde beyaz yakalı devrim başlamıştı dünyada.

    Beyaz yakalı devrim, bilgi devrimi ile, bilgi çağı ile özdeştir .Eşanlamlıdır.

    Ak saçlı devrim ise şöyle başlar.

15 Kasım,2007 günü, sabahın ilk ışıkları ile birlikte saçlarına birazcık ak düşmüş, bıyığı sakalı hafifçe beyazlaşmış, çok iyi öğrenim de görmüş,on beş aktivist eylemci, iki büyük partinin iklim değişiklikleri konusundaki politikalarını protesto etmek üzere,Avustralya Sydney kentinin 110 km .kuzeyinde,Wyong taki MUNORAH  kömür termik santralini zorla işgal ettiler.Şarterleri indirip üretimi durdurdular. Büyük bir pankarta KÖMÜR ÖLDÜRÜR diye de  yazarak,  zincire bağlandılar. Kendi kendilerini zincire vurdular.

     İşte o anda, iyi öğrenim görmüş, ak saçlı direnişçi aktivist eylemciler dünyada ilk defa AK SAÇLI DEVRİMİ başlattılar.

     O güne kadar, dünyanın her yerindeki devrimci aktivist eylemleri,henüz öğrenim çağındaki,çoğu öğrenici olan gencecik delikanlılar yapardı.Hemen her devrimci eylem polis tarafından dağıtılır. Ön ayak olan eylemciler hep hapse atılırdı.      

MUNORAH devrimci eylemi de pek farklı olmadı Polis eylem yerine geldi. Devrimci aktivistlerin zincirlerini kırdı.Sanıldı ki:zincirleri kırılan eylemciler,serbest kalacaklar.Çünkü, tarihte her zaman,zincirleri kırılanlar,hep özgür kaldılar.Örneğin,kölelerin sembolü SPARKTAKUS,zincirlerini kırdı.Kendisi özgürlüğe kavuştuğu gibi,diğer köleleri de özgürleştirdi.

       MUNORAH ta durum, sanıldığı gibi olmadı. SYDNEY polisi, ak saçlı devrimci eylemcilerin üstün öğrenimlerini hiç kale almadı. Dünyada mevcut polis geleneğine uyarak onları Sydney de hapse attı.

Oysa ki: MUNOROH eylemcilerinin çok üstün öğrenimleri, çok üstün

yetenekleri vardı.Bir kısmı mekanik mühendistiler.Kaçının master, kaçının doktora sahibi olduğunu bir türlü öğrenemedik.Eğer bulabilirsek,örneğin Sydney polis müdürlüğünden gerçek kimliklerini alabilirsek.İlerde,gene bu sayfalarda yayınlarız.

       MUNOROH devrimci eyleminden bir hafta sonra, Avustralya da Federal genel seçimler yapılacaktı. Avustralya da, tam 11 yıldır kesiksiz, muhafazakâr parti iktidarı Vardı.

       Enerji ihtiyacı en fazla kömüre dayalı olduğundan, Avustralya dünyaya en fazla karbon dioxite=CO2 salan,küresel ısınmaya en fazla sebep olan,dünya atmosferini en fazla kirleten ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusyadan sonra dördüncü sırasında yer alıyordu.Muhafazakâr parti başkanı ve Avustralya Başbakanı JOHN HOWARD ise, NUH diyordu da, kömür yakmayı kısıtlarım. KYOTO anlaşmasını imzalarım. Demiyordu.

       Gelin görün ki: on beş kişilik MUNOROH Devrimci-Eylemcileri, Ak Saçları ve Üstün öğrenimleri ile dünyaya ses veriyorlardı.

       Eylemlerinden bir hafta sonra yapılan seçimde,11 yıllık Muhafazakâr JOHN HOWARD iktidarı devriliyor, yerini KEVİN RUDD başkanlığında İşçi partisi iktidarı alıyordu.160 sandalyeli Avustralya Parlâmentosunda, İşçi partisi 83 sandalye kazanıyordu. Muhafazakâr parti başkanı John Howard’ın ise parlâmentoya girip girmediği şu ana kadar şüpheli.

     Seçim kazanan İşçi partisi lideri KEVİN RUDD ise, daha başbakan koltuğuna oturmadan, kameraların ve medyanın karşısına geçerek, başta kömür, bütün fosil yakıtların kullanımını kısıtlayacağını, ve de, KYOTO ANDLAŞMASINI imzalayacağını bütün dünyaya ilân ediyordu.

     Ve diyordu ki: 8 Aralık, 2007 günü, ENDONEZYA da, BALİ de,dünya küresel ısınma ve iklim değişikliği gününe eylemci olarak katılacağım.

       MUNOROH ak saçlı aktivist devrimi Demokrasi ile Devrimin yakın etkileşimini en açık bir şekilde,bütün dünyaya kanıtlamıştır.Demokrasi ile devrimin uygar etkileşimi ise, www.demokrasidedevrim.com sitemizin kuruluşundan beri savunduğu en önemli ilkesidir.Bunu görmek için lütfen AKSAK ADALET ana bölümümüzde NEDEN DEMOKRASİDE DEVRİM yazımızı hemen şimdi tıklayınız.

       Eğer Devrim,Güney yarım küresinde Avustralya da demokrasiyi etkileyip geliştirmişse,neden Kuzey Yarım Küresinde, neden Batı Yarım Küresinde,neden Doğu Yarım Küresinde etkileyip geliştirmesin ki?

       İşte 15 Kasım,2007 günü, dünyada ilk defa, MUNOROH DEVRİMCİ- EYLEMCİLERİ üstün öğrenim ve ak saçları ile DEVRİME el koydular.

       Devrime el koymakla da kalmadılar. Yine dünyada ilk defa, Güney Yarım küresinde başlayan bir devrimi başardılar. O güne kadar,dünyada yapılan devrimler,hep Kuzey Yarım Küresinde başlar.Sonradan Güney Yarım Küresine sıçrardı.

       Gerçi EMİLİANO ZPATA başkanlığında MEXİCA da, bir köylü devrimi başlatılmak istendi, amma,  başarılı olamadı.

        İşçi-Köylü devrimini de, yine Kuzey Yarım Küresinde, dünyanın en büyük devrimcisi, Tatar delikanlısı  * VİLÂDİMUR İLYUŞİN LENİN başardı. 

        Güney Yarım Küresindeki, 15 Kasım,2007 günkü MUNOROH devrimci-aktivistlerin Avustralya Federal seçimlerinde, iktidar ve hükümet deviren eylemi ise, Kuzey Yarım Küresine sıçramakta hiç gecikmedi.Avustralya federal seçimlerinden yaklaşık 3-4 gün sonra,27 Kasım,2007 günü,Kuzey yarım küresinin en kuzeyindeki IZLANDA’DA da,Bir gurup,iyi öğrenim görmüş,çok yetenekli devrimci-aktivist,Büyük bir bio-yakıt istasyonunu işgal edip,kendilerini zincire vurdular.

      Umalım ki:Küresel ısınma ve iklim değişiklileri konusundaki devrimci-aktivist eylemler Avustralya’da olduğu gibi,dünyanın her yerinde,her zaman ses getirsinler.Başarılı olsunlar.

 

* Lenin’e Tatar delikanlısı deyimini ilk yakıştıran Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ilk dış işleri bakanlarından Yusuf Kemâl Tengirşektir. Lenin bir tatar çocuğu olarak doğmuş, bir tatar delikanlısı olarak yaşamış. Ve 54 yaşında bir Tatar delikanlısı olarak ölmüştür. Yusuf Kemâl Tengirşek,1920-1921 yıllarının kötü günlerinde,Yunan ordularının Ankara’ya yaklaştığı tehlikeli günlerde,Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemâl tarafından,Sosyalist devrimin başkanı Lenin’e,para ve silâh yardımı için gönderilmiştir.

    Resmi tarihe geçmemiş olan,Yusuf Kemâl Tengirşek’in dostlarına anlattığı acı,tatlı bu maceralı hatıraları biz Bilim ve Tababet ana bölümümüzde

 

1- Tarih açısından Türk Kurtuluş Savaşı v eSovyet- Sosyalist devriminin ortak düşmanı     emperyalism.

2- Ankara-Moskova andlaşması ve kurtuluş savaşımıza katkısı,

3- Ankara-Moskova andlaşmasının bozulması ve ülkemizin soğuk Savaşa itilmesi yazılarımızda ele aldık. Arzu edenler, bu bölümleri hemen tıklasınlar.

* İlinti:Bilim ve tababet ana bölümünde Bill Clinton ve Küresel Isınma.

 

Dr.Hasan HORTO

29.11.2007

 

 

     * Bugün,12 Şubat,2008 Salı.Avustralya’nın çiçeği burnunda,yeni başbakanı Kevin Rudd,kameraların karşısına geçerek,çok gecikmiş olsa da Avustralya parlamentosunun sonunda alabildiği tarihî bir kararı açıkladı.

       Avustralya’nın bulunuşundan bugüne kadar, Avustralya’yı işgal eden colonioliste=müstemlekeci beyazların kurduğu bütün hükümetlerin, bütün siyasîlerin,Avustralya yerlileri ABORJİNLERE karşı uyguladıkları eziyet ve hatta işkenceye de varabilen insanlık dışı politikalar için resmen özür diliyordu.

        Avustralya yerlileri ABORJİNLER,kendilerine uygulanan bu amansız politikalardan kendilerini STOLLEN GENERATİON = ÇALINMIŞ KUŞAK diye adlandırarak şikâyet ediyorlar.          

           Böylece, A K SAÇLI DEVRİMİN getirdiği yeni iktidar, yeni başbakan Kevin Rudd küresel ısınma ve Demokrasi konusunda verdiği sözleri birer, birer yerine getiriyordu. Geçen Kasım ayında Bali de toplanan küresel ısınma ve iklim değişikliği toplantısına katılmış,ülkesini KYOTO andlaşmasını imzalamağa bir adım daha yaklaştırmıştı.

           En önemlisi ise demokraside sağladığı evrimler ve gelişim olacaktı. Umarız, demokrasideki bu evrim ve gelişimler devam edecek. Ve biz demokraside devrimciler de bunları zevkle ve hazla yazacayız.

           Kasım,2008 de yapılacak Amerikan Genel seçimlerinde öyle görünüyor ki, şu üçten biri Cumhurbaşkanı olacak:

 

   Sarışın beyaz tenli kadın

       “Hilary Clinton”

Afrika kökenli siyahî lider

“Barack Obama”

 

 Mavi gözlü beyaz tenli adam

“John McCain”

      Umarız, bu üçten hangisi seçilirse seçilsin, Avustralya başbakanı Kevin Rudd’un seçildikten sonra, çok kısa süre içerisinde gerçekleştirdiği demokratik dönüşüm ve demokratik evrimleri örnek alacaktır. Ve de, Amerika’nın bulunuşundanberi “İndianlar=Kızılderililer” dedikleri Amerikan yerlilerine karşı Amerikan hükümetleri, Amerikan Siyasetçilerinin uyguladıkları politikalardan dolayı özür dileyeceklerdir.

 

 Dr. Hasan Horto.12 Şubat,2008

** İlinti: Neden Demokraside Devrim

 

 

 
  Bu bölüm ile ilgili görüş, eleştiri veya ilave edecekleriniz varsa
lütfen " info@demokrasidedevrim.com " adresine iletirseniz memnun olacağım.

 

 

SAYFA BAŞI

  AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET