AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET
   

Dr.Hasan Horto Biyografi

 
 
 

İnsan Hakları

Gelişmeli, ve de Genişlemeli

 

      Tarihsel süreç içerisinde insan hakları incelenirse açıkça görülür ki: İlk ve orta çağlarda insan hakları diye bir sözcük, kelime, ya da bir mevhum yoktur. Aristo ve Eflâtun demokrasilerinde insan haklarından asla bahsedilmez.

      Tarihte ilk defa insan hakları 1776 Amerika bağımsızlık savaşında, Amerikan anayasasında yer almıştır. Bundan tam 13 yıl sonrada, 1789 Fransız Devriminde Fransız Yurtdaşlık yasasına girmiştir. Aradan geçen uzun yıllar içerisinde, dünyada gelişen demokrasi ile birlikte insan hakları da gelişmiş, ve demokrasinin ana unsuru olarak demokrasilerin göbeğine yerleşmiş,ve de demokrasilerin adeta omurgası olmuştur. Bugün artık,insan hakları demokarisilerin olmazsa olmazları arasında ilk sırayı almaktadır.Günümüzde insan hakları olmadan demokrasi düşünülemez.

       İnsan hakları ve demokrasilerin bütün bu tarihsel gelişmelerine rağmen, gelinen nokta asla yeterli değildir. Demokrasi ile beraber insan hakları da devamlı değişip gelişmek zorundadır. Bu değişim ve gelişim evrim yolu ile de olur.Devrim yolu ile de.Zaten bizde buna uyumlu ve uygun olsun diye sitemizin adını demokrasidedevrim diye koyduk. Bu değişim ve gelişim biz insanoğullarına yepyeni bilgiler sunuyor. Biz de, edindiğimiz bu yeni bilgiler doğrultusunda insan haklarını devamlı geliştirip genişletmek zorundayız. İnsan hakları bütün dünyada adalet mekanizmaları içinde ele alınıp incelenmektedir. İnsan hakları konusunda dünyada en saygın mekanizma ve kurum, kanımızca Avrupa insan hakları mahkemesidir.

     Biz, web. Sitemizde 10 yıldır ( Mandadan ağır giden adaletimizi ) yazıyoruz. Bizde mandadan ağır giden adalet acaba dünyada daha hızlı mı gidiyor?

     Dünyaca ünlü geleceğin sosyoloğları Profesör Heidi Toffler ve profesör Alvin Toffler çiftler,2007 yılında yayınladıkları ( Zenginlik Devrimi ) adlı ünlü kitaplarında, toplumlarda, diğer kurumlar yanında adalet sistemini de mercek altına alıp inceliyorlar. Bilimsel açıdan şu sonuca varıyorlar ki: 9 şeritli çok geniş bir otoyolda, devletlerin teknolojik kurumları en hızlı şeritte, saatte 160 Km. hızla ilerlerken, adalet mekanizması en yavaş şeritte,saatte ancak 1 Km. hızla ancak yol yol alabilmektedir.Yani adalet konusunda,hem doğu cephesinde,hem de batı cephesinde yeni bir şey yok.

      Hızla gelişip ilerleyen bilim ve teknoloji ile birlikte moleküler biyoloji ve sağlık bilgilerimiz de hızla değişip ilerlemektedir.Örneğin son 20 yıl içerisinde eskiden hiç bilmediğimiz bilgiler ulaştı elimize. Anadan doğma olarak veya sonradan oluşan özürleri nedeni ile şimdiye kadar hiç üreme şansı olmayan insanlara Clonning=kopyalanma yolu ile üreme şansı doğdu. Ama  gelin görün ki: Bilim dışı mülâhaza ve sebeplerle bu hak engellenmekte, bu özürlü insanlardan bu hak esirgenmektedir.Biz, 30 Nisan,2005 tarihinde,insanın kopyalanma yolu ile de olsa üreme hakkının insan haklarına katılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dava açtık. Ama aradan geçen 5 yılda olumlu ya da olumsuz bir yanıt alamadık. Bu davayı takip edeceğiz. Ve bunun peşini asla bırakmayacağız.Fiziksel ve biyolojik açıdan üreme özürlü bu insanlara kopyalanma hakkını uygun ve haklı bulanlar!! Gelin sizde bize katılın. Birlikte bir hukuk savaşı verelim. Bu özürlü insanlarımıza hep birlikte üreme hakkı kazandıralım.

      Fikir,düşünce, ifade ve anlatım özgürlüğü, insan haklarında adeta ilk sırayı alıyor.Oysa ki: Bundan önce, bundan evvel insanın yaşama ve üreme hakkı gelmesi lâzım. İnsan yaşayacak ki: Fikir, düşünce üretebilsin. Sonra, badehu da bunu anlatabilsin. İfade edebilsin.

     Beş parmağın birbirinden farklı olması gibi, her insan da birbirinden farklıdır. Kişisel farklılıkların, tercihsel farklılıkların ( ki: Bunlara eşcinsel hakları ve eşcinsel evlilikleri de dahildir.) özgürce, bir arada, birlikte yaşama hakkı demokrasilerin modern zamanlardaki kazanımları olmuştur. Bunlarda insan haklarına açıkça konmalıdır.   

    

      Dr.Hasan Horto  04.Haziran.2009

 

 

 

  Bu bölüm ile ilgili görüş, eleştiri veya ilave edecekleriniz varsa
lütfen " info@demokrasidedevrim.com " adresine iletirseniz memnun olacağım.

 

 

SAYFA BAŞI

  AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET