AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET
   

Dr.Hasan Horto Biyografi

 
 
 

BİLGİNİN DEVASA HIZI

Bilgisayarın Bulunuşu ve kullanılması ile birlikte Bilgi, evrene ve dünyaya akıl almaz bir hızla yayılmaya başladı.Bilgi kullanıldıkça,tüketildikçe azalmıyor,tam tersine hızla artıyor. Ve,arttıkça da hızla değişiyor.Hızla değiştikçe de,yerleşik kurumları,yerleşik sistemleri değişik hızlarla değişime zorluyor.Kurumların ve sistemlerin değişim hızları da birbirinden çok farklı oluyor. Toffler’ler Ekim,2006 da yayınladıkları ( zenginlik devrimi ) adlı kitaplarında dahiyane bir benzetişle kurumları, 9 şeritli çok geniş bir oto-yolda,farklı hızlarla ilerleyen otomobillere benzetiyor.Jet hızıyla ilerleyen bir ekonomi ve şirketler,buna karşı kaplumbağa hızıyla ilerleyen bir kamu sektörü.Biri gaz pedalına basarken,biri frene basıyor.Gelişme hızını yavaşlatıyor.De- sinkronizasyon yaratıyor.Biz buna Türkçemizde güzel bir ad bulduk.HANTAL DEVLET. Oto-yolun en yavaş şeridin de,saatte sadece 1 Km. hızla,ağır-aksak ilerleyebilen,kendi içinde bile tutarsız kararlar veren adalet sistemi. Biz, adalete de Türkçede iki güzel tanım ürettik.


1 – ANAMIZI AĞLATAN ADALET.


2 – MANDADAN AĞIR GİDEN ADALET
.


Her ikisini de .Lütfen tıklayınız.


Adalet, yalnız anamızı ağlatmakla,mandadan ağır gitmekle kalmıyor.Kiliseler ile fikir birliği,eylem birliği yaparak,doğanın en temel kanunu olan,bilimsel değişmeyi,bilimsel gelişmeyi de engelliyor.Bilimin önünü tıkıyor.Bilime çelme takıyor. Bilimin önündeki engelleri kaldırmak için,bilim in önünü açmak için biz,Demokraside devrimciler,30 Mart,2005 tarihinde AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE dava açtık.
Dava dilekçemizi ve dayandığımız gerekçleri,yine internet sitemizin Aksak Adalet ana bölümünde ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ) adlı bölümde yazdık.Lütfen o sayfamızı da açınız.


Evrene ve dünyaya inanılmaz bir hızla yayılan bilgi ve bilginin yarattığı yeni teknolojiler sosyal,politik ve kültürel değişiklikleri de birlikte getirirler. Toplumları,kurumları ve hatta ahlâk anlayışlarını hızla değişime zorlarlar.Kurumların bazıları da bu değişime çok yavaş ayak uydurur.Veya muhafazakâr statükocu bir dirençle,değişime karşı koyarlar.Buna örnek iki önemli kurumu yukarıdaki satırlarda yazdık.Tarihte de hep böyle olmuştur. Eski Fransız kıralı XV inci Louıs’in ünlü metresi Madame Pampadour’un resmi doktoru Francois Quensay,Sokrates ve Konfiçyüs ile karşılaştırılabilecek batının ünlü bir Penseur=Thinker=Penthir= düşünürü idi.Fizyokratlar diye bilinen bir düşünce gurubunu etrafında toplamayı başarmıştı.Quensay e göre sadece kırsal ekonomi önemli idi.Quensay çok akıllı idi ama,kırsal ekonomi yanında hızla yaklaşan endüstri devrimini hayal bile edememiş,ayağının altından kaçırmıştı.


Birçok ekonomist ve sosyoloğ, bugün bile Quensay den farksızdır.Hızla ilerleyen yeni zenginlik devrimi ile birlikte gelen sosyal,politik ve kültürel etkileri hesaba katamıyorlar.
Tüm felsefecilerin en devrimcisi olan HERAKLİTUS ise yüzlerce yıl önce,tüm evrende ve dünyada mevcut devamlı değişimi bakınız ne güzel sözlerle anlatıyor. ( Bir nehre iki kez adım atamazsınız.Çünkü ikinci adımınızda nehir çoktan değişmiş olur. ).Nehirde olduğu gibi,evrende ve dünyada her şey devamlı akar,her şey devamlı değişir.Bilginin gittikçe artan hızının yarattığı yeni teknolojiler ile eş zamanlı olarak,sosyal kurumlar,politik kurumlar ve kültürlerde devamlı değişiyor.Yalnız bununla kalmıyor.Evren,kâinat ve dünyada durmadan değişiyor.


Şu çok açık ve yalın bir gerçek ki: Değişim,babalarımıza göre bizde hızlıydı.Çocuklarımızda bizden hızlı,torunlarımızda ise,çocuklarımızdan da, daha hızlı olacak.

Dr.Hasan HORTO

22.03.2007

 

 

 
  Bu bölüm ile ilgili görüş, eleştiri veya ilave edecekleriniz varsa
lütfen " info@demokrasidedevrim.com " adresine iletirseniz memnun olacağım.

 

 

SAYFA BAŞI

  AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET