AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET
   

Dr.Hasan Horto Biyografi

 
 
 

GÖNÜL UYUZU

 

2005 yılı, yaz ve güz aylarında, Kitapçı raflarını, Şu Çılgın Türkler dolduruyor. Gönül uyuzumuzu kaşıdığı için,egomuzu okşadığı için, Bu kitap,çok tutuyor,çok satıyor.Gönül uyuzunun iki eş anlamı vardır.Birincisi,kuru kuruya övünmek,ikincisi aşağılık duygusu.Gönül uyuzunu kaşımak deyiminin ise, tek eş anlamı vardır.POHPOHLAMAK.Köylerde gönül uyuzunu kaşımak diye söylenen,şehirlere egoyu okşamak diye yansır.

Aslında,gönül uyuzunu kaşımak uyuzu iyileştirmez.Aksine,kaşıma ile mikrop kaptırıp,infeksiyon yaratacağından,uyuzu büsbütün azdırır.2006 yılı,temmuz ayında,Cumhuriyet okullarının her kadamesinde okumuş,saygıdeğer bir ağabeğimizin elinde,( Şu Çılgın Türkler ) kitabını gördüm.Kitap için, dedi ki:Ben bu kitabı dört defa okudum.Şimdi gene okuyorum.Ve,not çıkarıyorum.Kitapta yazılıp anlatılanlara bakılırsa,Mustafa Kemâl Atatürk’ün,1927 yılında,o günkü adı ile,Cumhuriyet Halk Fırkasının,bugünün dilinde Cumhuriyet Halk Partisinin ilk kurultayında,en ince detaylarına kadar,anlatarak,okuduğu,( BÜYÜK NUTUK ) un tıpatıp aynisi.Atatürk’ün,BÜYÜK NUTKUN da,söyleyip,anlattığı,acılı,tatlılı,üzücü,hüzünlü ve sevinçli,kıvançlı olaylar,ise,biz Cumhuriyet çocuklarına,ilkokullarda,orta okullarda,liselerde,yüksek okullarda,üniversitelerde ve konferanslarda, her fırsatta,anlatılıp,öğretilmiş ve sonunda da bunlardan başarılı imtihanlar verdiğimiz,bugün tarih olmuş olaylar.Ayni olayları,Turgut Özerkman,BÜYÜK NUTUK tan, 79 yıl sonra,2005 yılında,roman haline getirip,basınca,büyük olay oluyor,kitap satış rekorları kırıyor,uzun zaman kitapçı raflarından inmiyor.Ve inmiyeceğe de benziyor.Her halde, daha şimdiden,BÜYÜK NUTKU’un,satış rakamlarını da,çok geçmiş durumda.Şu Çılgın Türkler kitabında,BÜYÜK NUTUK ta söylenip,anlatılmayan,ne vardı ki:Birdenbire başarılı oluyor,satış üstüne satış rekorları kırıyor ve kitapçı raflarından inmiyordu.Ben eminim ki:Bu gün,85 yaşını aşmış,tahsilli,eğitimli,saygı değer ağabeyim,BÜYÜK NUTKU dört defa okumamış ve not çıkarmamıştır.Her halde,Şu Çılgın Türkler’in başarısı,gönül uyuzumuzu kaşımakta,egomuzu okşamakta yatıyor.Demek ki:Biz,uzun yıllar,başarı sağlayamadığımızdan,aşağılık duygusuna kapılmışız,kuru,kuru da olsa öğünmeye susamışışız.Gönül uyuzumuz da habire kaşınıyor.Turgut Özerkman’a helâl olsun,kaşınan uyuzumuzu görmüş,bir güzel de kaşımış.

1923 lerde,( Yedi Düveli Yendik ) Diye öğünürdük.2003 yılına gelindiğinde, dünyada yedi düvel yerine tek düvel kaldı.

      Eyvah!! Biz şimdi neyle öğüneceğiz ?

      Gözü kör olası Dünya .

      Çıngırağımızı elimizden almış.

      Turgut Özarkman bir çıngırak bulmuş. Salladıkça çıngırdatıyor.

 

Şu çılgın Türkler’in başarısına benzer,bir başka başarı öyküsü de,sinemada,büyük usta,usta oyuncu rahmetli Kemâl Sunal’ın filimlerinde yatar.Kemâl Sunal ilk filimlerini çevirdiği zaman,halk kitlelerinde,özellikle,köylü kesimlerindeki ilgiye,ve kendi filimlerindeki başarıya çok şaşırmış.Acaba,filimlerimdeki başarının sırrı nedir? Diye merak etmiş.Bu sırrı öğrenmek ve merakını gidermek üzere,ayni konuda,üniversitede doktora yapmağa başlamış.Doktorasını bitirdiği zaman şu sonuca varmış ki:Filimlerinde,canlandırdığı kişilerin zekâ düzeyi,Bizim köylü yurtdaşlarımızın zekâ düzeyinden,daha aşağı seviyelerde imiş.Bundan dolayı da,Köylerde yaşayan yurtdaşlarımız ve köylerden şehirlere göç etmiş,ama henüz şehirli olamamış yurtdaşlarımız,rahmetli Kemâl Sunal’ın canlandırdığı düşük zekâlı kişilere bakarak,benden çok daha geri zekâlılar varmış diye,teselli bulur,haz duyar,kahkahayı basardı.Bu yüzden,Kemâl Sunal’ın filimleri hangi sinemalarda gösterilirse,o sinemalar dolar.Hangi televizyon kanalında gösterilirse,o kanal kilitlenir,reyting rekorları kırardı.Kemâl Sunal öldükten sonra da,filimleri gösterime girince aşağı yukarı yine ayni ilgiyi görüyor.Görünen o ki:Rahmetli Kemâl Sunal da,önceden farkında olmadan başladığı,ama doktora yaparak öğrendiği başarısında,bilmeden gönül uyuzunu kaşımıştı

İşte bu başarı öyküsü de,gönül uyuzunu kaşımanın,egomuzu okşamanın ikinci örneği.

Ülkemizin en büyük tatil köyü ,Ar-Tur’da ,Her yıl, Lozan Barış andlaşması kutlamaları düzenlenir.24 Temmuz,2006 günkü kutlamalarda,katılım,yani iştirak çok azdı.2000 haneli Ar-Tur’da,30 kişi,40 kişi ya vardı.Ya yoktu.

Her fikre,her düşünceye saygı duyan bir yurtdaş olarak ben,katılanları da severim,katılmıyanları da .Ama ayni zamanda,bir hekim ve bilim insanı olarak ta,olanları yorumlamak,olanlara teşhis koymak zorundayım. Her halde gelmeyenler,(Yirmibirinci yüzyılda,haalâ, Lozan,Lozan deyip,gönül uyuzunu kaşımanın anlamı yok ) Dediler.

Şu Çılgın Türkler kitabının yazarı Turgut özarkman,30 Ağustos Zafer bayramını vesile sayarak,30 Ağustos,2006 günkü Cumhuriyet gazetesinde,bakınız ne ilginç şeyler söylüyor. ( Bu gün yetişen çocuklar,84 yıl önce kazanılan zaferi iyi bilmiyorlar.Aslında onları yetiştiren öğretmenler de,büyük zaferi iyi anlamamışlar.Eğer o öğretmenleri bugün elime geçirebilsem,tekrar öğretime,eğitime geri yollar,terbiye edrerdim.) Anlaşılan, o ki:Turgut Özarkman,satışları ile Büyük Nutku bile çok gerilerde bırakan Şu Çılgın Türkler'in,başarı ve satışını yeterli bulmayarak,daha fazla satış,daha fazla kazanç,daha fazla para için,yalnız çocukları değil,öğretmenleri de tekrar kursa gönderecek.Turgut Özarkman'a helâl olsun.Ne demiş,atalarımız ?.At binenin, kılıç kuşananaın!!

Dr.Hasan Horto

 

 

 

 
  Bu bölüm ile ilgili görüş, eleştiri veya ilave edecekleriniz varsa
lütfen " info@demokrasidedevrim.com " adresine iletirseniz memnun olacağım.

 

 

SAYFA BAŞI

  AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET