AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET
   

Dr.Hasan Horto Biyografi

 
 
 

YENİ MİLENYUMDA DEHA

        Şüphesiz ki:Zekâ gibi,zekânın en üstün aşaması DEHÂ da,tarih ve gelişen zaman içerisinde,tanım , tarif ve anlam açısından değişime ve gelişime uğramıştır.

        Biz,geçmiş zaman içinde DEHÂ ya ne gözle bakıldığını ve eski dahîleri bir yana bırakarak yeni milenyumda,yirmi birinci yüzyılda Dehâyı nasıl tarif ettiğimize ve dehâdan ne anladığımıza bakalım.

        Yeni milenyumda DEHÂ klâsikleşmiş,eskimiş düşünce sistemlerini alaşağı edip yıkarak,yerine yeni düşünce sistemleri koyabilme beceri ve kabiliyeti olarak tarif ediliyor.

        Biz, bu tarifi biraz değiştirerek şöyle de diyebiliriz. DEHÂ,zaman içerisinde,oluşup ta, şimdi eskimiş köhnemiş düşünce ezberlerini bozabilme ve yerine yeni gelişen teknolojinin getirdiği yeni ezberleri koyabilme beceri ve kabiliyetidir.

      Sanırız bu tarif ve tanım gelişen teknoloji ile DEHÂNIN uyumu açısından,daha da uygundur.

       İngiliz danışmanlık firması Creators Synthetics yenilikçilik ve yaratıcılık alanında 6 uzmana hazırlattığı dahîler listesini açıkladı.Bu 6 uzman entelektüel güç,ezber bozma,halk tarafından beğenilme,insanlık yararına işler yapma ve kültürel önem gibi ölçütlere göre yaklaşık 4 bin sıradan İngiliz yurtdaşına sorular sordular.Ve listeyi hazırladılar.

       İşte size,2007 yılı Ekim ayı sonlarında Milliyet gazetesinde yayınlanan. YENİ MİLENYUMUN YAŞAYAN 100 DAHÎSİ .

    

Dr. Hasan Horto

 

 

 
  Bu bölüm ile ilgili görüş, eleştiri veya ilave edecekleriniz varsa
lütfen " info@demokrasidedevrim.com " adresine iletirseniz memnun olacağım.

 

 

SAYFA BAŞI

  AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET