KİBUTZ SİSTEMİ
İsrail'in nüfus ve yaşam biçimi incelenirken üzerinde mutlaka durulması gereken konu, nüfusun yaklaşık %10'unun yaşadığı " Kibboutz" (Kibutz) ve "Moshav" (Moşav)'lardır. Sosyal ve ekonomik bir birim olan Kibutz'larda kararlar üyelerin katıldığı genel kurulda alınmaktadır. Ortak mülkiyet esasının geçerli olduğu bu birimlerde, örneğin yemekler Kibutz genel mutfağında hazırlanmakta ve ortak bir yemek odasında yenmektedir. Giysiler, çarşaflar genel çamaşırhanede imal edilmekte, ütülenip buradan dağıtım yapılmaktadır. Üyeler çeşitli ekonomik birimlerde görev yapmaktadırlar. Çalışanlar Kibutz'larda bir gelir elde edemezler ancak, bütün gereksinimlerini eksiksiz elde edebilmektedirler

İsrail'de ekonomik örgütlenme ilk Yahudi göçleriyle başlamıştır. Kibutzlar ekonomik gelişme için bir temel olarak algılanmış, fakat zaman içinde kapitalist yapılanma ön plana çıkmıştır. Birbirine alternatif olmayan bu örgütlenme biçimleri İsrail' de paralellik arzederek gelişmiştir. Bugün her iki yapı da varlığını korumaktadır. Ancak, özellikle başlangıçta "gelişmekte olan ülke" yapısından dolayı üretim ve yatırımların yetersiz düzeyde kalması nedeniyle yatırımlara hız verilmiş, bu da enflasyonun artmasına neden olmuştur.